A kötelező biztosítás szerződés egy két oldalú megállapodás, melyben a biztosító társaság vállalja azt, hogy az üzembentartó felelőssége miatti károkat megtéríti a harmadik fél számára, míg a szerződő a biztosítás folyamatos díjfizetését vállalja. Mint szerződés itt is vannak jogok és kötelezettségek, melyek megszegése esetén a szerződést bármely fél azonnal felmondhatja.


A díjnemfizetés ilyen eseménynek számít, és a díjak elmaradásától számított hatvanadik napon a biztosító fel is szokta mondani a szerződéseket. Azonban ilyen esetekben is az üzembentartók sokszor szeretnék újra indítani a kötelező biztosítást, újra közlekedni a közúti forgalomban. Éppen ezért lényeges, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy kötelező biztosítás díj nemfizetés esetén mi a teendő.

Amennyiben a kötelező biztosítás szerződés díjnemfizetés miatt szűnt meg úgy a legfontosabb tudnivaló, hogy a szerződést újrakötni az adott biztosítási időszakon belül csak ugyanannál a biztosítónál lehet. Fontos, hogy a díjjal nem rendezett napokra a Mabisz külön fedezetlenségi díjat fog felszámolni, mely többszöröse az eredeti biztosítási díjnak. Nagyon lényeges a fenn említett tények miatt, hogy a díjakat mindig időben rendezze még abban az esetben is, amennyiben adminisztrációs okok miatt nem érkezik meg a díjbekérő vagy a csekk, hiszen a díj befizetése ebben az esetben is az üzembentartó felelőssége.